ARIA SOHO

Küçük ölçekli firmalar için Basit Haberleşme

Telefona dair yeni teknolojiler sonrasında haberleşme sektörüne büyük ölçekli işletmelerden küçük ölçekli işletmelere kadar ticari hayattaki değişiklikleri etkileyen ilerlemeler getirir. ARIA SOHO, Ericsson-LG Enterprise’ın dijital teknolojilerine dayalı küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve evlerde haberleşme ihtiyaçlarına hitabeden en son olanaktır.

  • Tak ve çalıştır özellikli basit ve akıllı telefon sistemi
  • 48 aboneye kadar düşük maliyetli ölçeklenebilirlik ve güçlü analog abone hatları
  • Bir yöneticinin haberleşme maliyetlerini kontrol etmesini sağlamak için (gereken şekilde) çıkış trafiğini izleyen ve sınırlayan servisler.
  • Bakım ve kullanım için kolay ve pratik yöntemler