Data

Sonlandırma ve test hizmetleri

Zayıf akım sistemleri başlığı altında değerlendirilen donanım ve cihazların düzgün bir şekilde çalışabilmesi amacı ile yapısal kablolamanın kusursuz bir şekilde çalışması gerekir. Yapısal kablolama aşaması ise bir altyapı olduğundan dolayı her zaman için müdahale etmek mümkün olmayacaktır. Bu bağlam altında yapısal kablolama aşaması da bir yapının can damarı olmaktadır. İleri zamanlarda gerekli olabilecek olan genişletmeler ile birlikte projelendirme aşaması da kesinlik ile göz önüne alınmalıdır. Kurgu ya da montajı düzgün bir şekilde yapılmamış olan yapısal kablolama ileriki dönemlerde altyapının tamamı ile değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu ise hem zaman hem de ciddi bir oranda maliyet kaybına yol açar.